pexels-photo-791085

Organizatorem Global Charity Race jest Fundacja Woodrun

Fundacja Woodrun została powołana pod koniec grudnia 2018 roku z inicjatywy trzech osób: Macieja Górzyńskiego, instruktora lekkiej atletyki, trenera biegania, Pawła Gąsiora, trenera personalnego, trenera BLACKROLL®, instruktora nordic walking oraz Anny Makuch, instruktora narciarstwa i nordic walking.

Więcej informacji