Organizatorem Global Charity Race jest Fundacja Woodrun

Fundacja Woodrun została powołana pod koniec grudnia 2018 roku z inicjatywy trzech osób:

Maciej Górzyński

Macieja Górzyńskiego
instruktora lekkiej atletyki, trenera biegania

Paweł Gąsior

Pawła Gąsiora
trenera personalnego, trenera BLACKROLL®, instruktora nordic walking

Anna Makuch

Anny Makuch
instruktora narciarstwa i nordic walking

Więcej informacji na temat Fundacji na jej stronie, zapraszamy.