Organizatorem Global Charity Race jest Fundacja Woodrun

Fundacja Woodrun została powołana pod koniec grudnia 2018 roku z inicjatywy trzech osób:

Maciej Górzyński
Macieja Górzyńskiego instruktora lekkiej atletyki, trenera biegania
Paweł Gąsior
Pawła Gąsiora trenera personalnego, trenera BLACKROLL®, instruktora nordic walking
Anna Makuch
Anny Makuch instruktora narciarstwa i nordic walking

Więcej informacji na temat Fundacji na jej stronie, zapraszamy.